Search
  • Cream experiente de voluntariat corporatist.
  • Powered by Pro Vobis
Search Menu

Ecouri Verzi

Asociaţia Ecouri Verzi este un ONG din Cluj Napoca, consituit de către un grup de tineri iubitori de natură, care doresc să-şi dedice munca pentru protecţia biodiversităţii, educaţia pentru natură şi dezvoltarea turismului durabil în Transilvania.

Misiunea Asociaţiei Ecouri Verzi este de a participa la dezvoltarea durabilă a societăţii prin conservarea biodiversităţii, promovarea turismului responsabil şi a educaţiei pentru natură, implementarea de proiecte multidisciplinare şi susţinerea de iniţiative etice.

Obiectivele noastre sunt de a promova turismul responsabil ca un instrument pentru dezvoltarea durabilă, de a ne implica în managementul ariilor naturale protejate din Transilvania, de a dezvolta un centru de educaţie pentru natură model în Munţii Trascău şi de a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din Munţii Apuseni.

 Web: www.ecouriverzi.ro

Leave a Comment

Required fields are marked *.