Search
  • Cream experiente de voluntariat corporatist.
  • Powered by Pro Vobis
Search Menu

COMUNICAT: Programe de voluntariat pentru angajații companiilor din România

Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat anunță debutul proiectului „Angajat caut voluntariat” finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG (www.fondong.fdsc.ro ) în România, cu suma de 27312,5 euro și derulat în perioada mai 2014 – mai 2015, proiect ce urmărește dezvoltarea și promovarea voluntariatului sprijinit de angajator în companiile din România prin crearea unui model viabil și replicabil de implicare a angajaților în activități de voluntariat cu sprijinul angajatorului și în colaborare cu o organizație neguvernamnetală activă în comunitate în domeniul de implicare ales de către angajați.

Proiectul urmărește să dezvolte acest model de implicare a angajaților în activități de voluntariat în comunitate construit pe trei piloni: (1) compania – care pune la dispoziție timpul angajaților, (2) ONG-ul – care gestionează activitatea propriu-zisă de voluntariat și (3) consultantul – care acționează ca broker, punând împreună interesele angajaților și companiei cu nevoile din comunitate și actorii locali, oferind în același timp sprijin și consultanță personalizată ambelor părți pentru a asigura calitatea activității de voluntariat și a maximiza impactul experienței de voluntariat pentru toate părțile implicate. Modelul astfel testat și consolidat va fi ulterior promovat în rândul altor companii și ONG-uri locale în vederea replicării și multiplicării sale cu succes. Proiectul răspunde unei nevoi clare de adaptare a oportunitățillor de voluntariat disponibile (oferite prin intermediul organizațiilor neguvernamentale care implică voluntari) la specificul voluntarilor care au statutul de angajați. Modelul de implicare voluntară funcțional în România este construit, în mare parte, pe oportunități de voluntariat adaptate intereselor și caracteristicilor tinerilor, categoria cea mai implicată în activități de voluntariat, potrivit studiilor disponibile pe această temă, oferind mai puține oportunități adaptate unei categorii de voluntari cu caracteristici diferite, precum categoria adulților activi pe piața muncii, care caută oportunități disponibile după programul de lucru sau la sfârșit de săptămână, sau oportunități de implicare împreună cu familia.

Potrivit Eurobarometrului special 73 din noiembrie 2010,  în România activau aproximativ 4,4 milioane de voluntari, respectiv 20% din populaţia ţării, sub media europeană aflată la 30% și cu mult sub rata de implicare de peste 50% din țări precum Danemarca, Olanda sau Suedia. Majoritatea voluntarilor din România este formată din tineri și studenti, 25 % dintre respondenții voluntari având vârsta între 15-25 ani. Un studiu realizat de Pro Vobis alături de membrii grupului de lucru Responsabilitatea Social Corporativă și Voluntariatul Sprijinit de Angajator în anul 2011 (Anul European al Voluntariatului), cu mai multe companii din România, a revelat ca există interes sporit în rândul angajaților din companii pentru implicarea în activități de voluntariat în comunitate. Studiul a vizat companiile mari din Romania unde angajații își doresc să facă voluntariat din motive cum ar fi ataşamentul faţă de o cauză, dorinţa de destindere, dorinţa de a contribui în comunitate și de a ajuta, pentru ca au posibilitatea de a-și dezvolta abilităţi personale, ieşire din cotidian, dar şi  pentru că au ocazia să interacţioneze cu alţi colegi din diverse departamente într-un mediu informal luând parte la o acţiune plăcută.

Proiectul va implica 4 companii (2 din București și 2 din Cluj-Napoca) și 10 organizații neguvernamentale active în aceste comunități, oferind oportunitatea de implicare în activități de voluntariat pentru 50 de angajați. Proiectul va dezvolta un model viabil și replicabil de colaborare între companii și ONG-uri în vederea facilității implicării angajaților companiilor în activități de voluntariat în comunitate prin intermediul organizațiilor locale, promovând ulterior modelul astfel dezvoltat către alte companii și organizații. Toate experiențele din activitățile de voluntariat vor fi împărtășite pe site-ul www.win-win.ro și vor fi promovate către partenerii media și colaboratorii noștri, organizații non-guvernamentale și companii. Mai multe detalii despre evoluția proiectului vor fi disponibile pe pagina: www.provobis.ro.

Pentru informații suplimentare contactați: pentru București – Carmen Marcu, coordonator proiect, mobil 0755 045102, e-mail carmen@provobis.ro, pentru Cluj-Napoca – Daniela Temelie, asistent proiect, mobil 0755 045103,  sau accesaţi www.provobis.ro și www.win-win.ro.

***

Misiunea Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul prin activităţi de instruire, consultanţă, cercetare şi facilitarea colaborării tuturor factorilor interesaţi şi de a promova voluntariatul în România ca resursă viabilă şi de neînlocuit în soluţionarea problemelor cu care se confruntă societatea.

Descarcă ACV – Comunicat de presa (PDF).

Leave a Comment

Required fields are marked *.